Commissie Oost Europa

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is”, Filippenzen 2: 3 en 4
Wat doen wij en waarom?

Wij geven diaconale en geestelijke ondersteuning aan predikanten en hun gemeenten in de Oekraïne en Roemenië. Via persoonlijk contact willen wij die steun geven en elkaar wederzijds bemoedigen.
Om zo, samen ons geloof in Jezus Christus, Koning van Zijn kerk, te beleven en te versterken. En waar nodig ook diaconaal bezig te zijn en dicht bij de mensen te staan in hun dagelijkse noden.

Geloofsband

Bij het leggen van contacten staat bemoediging van predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden centraal. Het is altijd weer een zoeken naar de juiste wegen om hulp een wederkerige vorm te geven. Wij leren van elkaar, er is éénzelfde basis, de herkenning van elkaar in Gods Woord.

Geestelijke en Diaconale contacten

De zusterband met de Fasor gemeente te Budapest is op initiatief van de commissie, door de Algemene Kerkenraad aangegaan. Vormgeving, stimulering en onderhoud van het contact is als bijzondere taak neergelegd bij de commissie. Dit contact is puur geestelijk, de contacten in Oekraïne en Roemenië zijn geestelijk maar daarnaast ook diaconaal.

Achterban en fondswerving

Onze achterban zijn onze beide wijken van onze gemeente. Via het gebruik van nieuwsbrieven, flyers en internet proberen wij de situatie in onze contactgemeenten zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. Onze activiteiten samen met de Fasor gemeente waarmee wij een zusterband hebben, zijn:

  • stageproject,
  • preekuitwisseling,
  • stille weken.
Hoe kunt u ons steunen?

Allereerst vragen we u voor ons te bidden. Daarnaast kunt u ons werk ook ondersteunen middels een financiële gift. Ons bankrekeningnummer is: NL36 RABO 0373 7101 43 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Papendrecht, inz. Hulp Oost-Europa

Onze contacten zijn in de volgende kerkelijke gemeenten:

  • Fornos in Oekraïne,
  • Padurea Neagra in Roemenië,
  • Popesti in Roemenië,
  • CE House in Oradea, Roemenië,
  • Zustergemeente “Fasor” Boedapest in Hongarije.

Meer informatie

Contactpersonen

Voorzitter: Esther Verheij
Secretaresse: Eefje Lindhout
Penningmeester: Edith Verhoeven
Kledinginzameling/Transporten: Piet Visscher & Jan den Ouden
Contactpersoon Fornos (Oekraine): Edith Verhoeven
Contactpersoon CE House: Esther Verheij
Contactpersoon Urvind/Padurea Neagra: Esther Verheij
Contactpersoon Popesti: Eefje Lindhout

Zoeken