Catechese Oost

Catechese

In de Grote Kerk wordt iedere maandagavond catechisatie gegeven aan de jongeren van de gemeente. De avonden zijn verdeeld in drie groepen die op leeftijd zijn samengesteld:

  •  Groep 1: 12, 13, 14 en 15 jaar, 19.00 – 19.45 uur
  • Groep 2: 16+, 19.45 – 20.30 uur

 

De avonden worden gegeven door onze eigen wijkpredikant. Tijdens deze uren behandelen we de stof uit de catechesemethode “leren om te leven”.
Als je tijdens de uren dat jij moet komen echt niet kan, dan mag je komen op het uur daarvoor of daarna. Van harte welkom!

 

 

Belijdeniscatechese

Iedereen die belijdeniscatechese wil volgen is van harte welkom op dinsdagavond. De avond begint om 20.15 uur en is meestal afgelopen om ongeveer 21.15 uur. Belijdeniscatechese is een vervolg van de gewone catechese, maar ook ouderen die nog geen belijdenis hebben gedaan, kunnen er aan deelnemen. Na een heel seizoen te hebben meegedaan komt het moment waarin je voor de gemeente je geloof mag belijden.

 

Dit seizoen (2016/2017) zal er een gezamenlijke belijdeniscatechisatiegroep zijn van wijk West en wijk Oost, geleid door ds. Teeuw. We willen met de belijdeniscatechisatie beginnen op D.V. dinsdag 27 september 2016. Aanvang 20.00 uur in de consistorie van de Grote Kerk.

 

Contactpersonen

Catechese en Belijdeniscatechese: Dhr W. Lindhout
E-mailadres: catecheseoost@hervormdpapendrecht.nl