Christelijke feestdagen

Naast de kerkdiensten op zondag worden in beide kerkgebouwen op bijzondere dagen kerkdiensten in onze gemeente gehouden.
 • Op eerste kerstdag zijn er kerkdiensten zoals op zondag. In de Sionskerk begint de dienst om 10:00 uur
 • Op tweede kerstdag is er de viering met de Zondagsschool en Jeugdclubs om 10:00 uur in een van de kerken.
 • Op goede vrijdag zijn er kerkdiensten om 19:30 uur in beide kerken.
 • Op eerste paasdag zijn er kerkdiensten zoals op zondag.
 • Op tweede paasdag is er om 9:30 uur in een van de kerken een gezamenlijke dienst.
 • Op hemelvaartsdag is er om 9:30 uur in beide kerken een dienst.
 • Op eerste pinksterdag zijn er kerkdiensten zoals op zondag.
 • Op tweede pinksterdag is er om 9:30 uur in een van de kerken een gezamenlijke dienst.

Daarnaast zijn er nog aanvullende, bijzondere diensten.

 • De tweede woensdag van maart is het biddag voor gewas en arbeid. Op de eerste woensdag van november is het dankdag voor gewas en arbeid. Op bid- en dankdagen is er ’s middags om 14.30 uur een kerkdienst in één van de kerken, met extra aandacht voor de kinderen, en ’s avonds om 19.30 uur een dienst in beide kerken.
 • Rondom 31 oktober is er een dienst, welke in het teken staat van Hervormingsdag, de herdenking van de Reformatie.
 • Op oudejaarsavond is er in beide kerken een dienst die om 19.30 uur begint.
 • Op nieuwjaarsdag is er een dienst in de Grote Kerk om 10.00 uur.

Alle kerkdiensten staan aangekondigd in de kerkbode, nieuwsbrief en website.

Zoeken