Diaconie

De taak van de diakenen is van oorsprong de bediening der armen. In onze tijd heeft deze taak, mede door de sociale voorzieningen, een breder accent gekregen. Naast de financiële nood krijgen wij steeds meer te maken met maatschappelijke nood.

Het begrip ‘diaconie’ vindt zijn oorsprong in het Griekse woord ‘diakonia’, dat in de kern ‘dienen’ of ‘dienstbaarheid’ betekent.

Diaconie kan ook worden opgevat als ‘dienen aan tafel’, waarbij het de essentie weergeeft dat wij, als volgelingen van Jezus, geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat staat voor het verlenen van barmhartige en rechtvaardige diensten. Het vertegenwoordigt de solidariteit van de kerk met degenen die lijden in de wereld en brengt de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld in praktijk.

De Griekse woorden ‘diakonein’ (dienen) en ‘diakonos’ (dienaar) verwijzen diepgaand naar een nederig soort dienstverlening, waarbij de focus niet ligt op zelfverheffing, maar op de zorg voor anderen.

Het bijbelvers “Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen” (Mattheüs 20:28) illustreert deze kerngedachte van dienstbaarheid.


Introductie

Jeugddiaconaat

Ontmoeten en verbinden

 


Praktische hulp

 


Financiële hulp

 


Vraag en antwoord

 


Landelijke ondersteuning

 


Werelddiaconaat

Zendingscommissies

Zoeken