Fasorgemeente Boedapest

Lopende het project van de bouw van een nieuwe kerk in Dunaujváros in de periode van 1977 tot ca. 1980, hebben wij de 10-jarige Krisztina, de stiefdochter van de predikant aldaar, ds.Kassai Sándor ontmoet. Er ontstond een blijvend contact met haar via mevr. Cor de Jong va onze commissie.

Krisztina heeft theologie gestudeerd en daar haar toekomstige man Péter Somogyi ontmoet. Ze zijn als predikantsechtpaar begonnen in Kecksemét en waren daar ook beiden werkzaam in de gemeente.

In 1996 werden zij beroepen naar de Fasor gemeente in Boedapest waar ds. Tamás Vegh de hoofdpredikant was. De commissie heeft daar veel bezoeken gebracht en de contacten steeds meer uitgebreid. Door middel van 2e hands kleding en een financiële steun voor ds. Péter Somogyi werd het ook een diaconaal contact.

Als commissie hadden we behoefte aan een verdieping van dit contact omdat na de val van het “IJzeren gordijn” de economie dusdanig was verbeterd dat de diaconale steun geen prioriteit meer het duidelijk gemaakt dat een zusterband het beste antwoordt was. Gebaseerd op gelijkwaardige basis waarbij naar wederkerigheid en geestelijk contact wordt gezocht en er geen financiële verplichtingen naar elkaar zijn.

De commissie heeft een voorstel gedaan hoe dit vorm gegeven kan worden en de Algemene Kerkenraad Hervormd Papendrecht samen met de Kerkenraad Hongaars Hervormd- Fasor hebben in 2005 officieel de zusterband aanvaard.

Sindsdien houden wij elke twee jaar een Bijbelstudieweek (Stille week) die om de beurt in Hongarije en Papendrecht gehouden worden. Bezoeken van jeugdvereniging en gemeenteleden aan deze weken hebben tot veel diepe banden geleidt met elkaar.

Verdere uitbreiding van het contact is in wording, middels een preekuitwisseling. Hierbij wordt een preek van één van onze predikanten gepubliceerd in het kerkblad van Fasor en vice versa. Een tweede projectvorm zijn “stage-bezoeken”, vanuit diverse groepen elkaar beter leren kennen in het jeugdwerk, pastoraal en diaconaal werk, missiewerk etc.

Zo proberen we elkaar te ondersteunen en bemoedigen vanuit het besef broeders en zusters van dezelfde God te zijn. Dit is de basis waarop we elkaar willen kennen en van elkaar willen leren juist ook in de verschillen van plaats en cultuur.

Er ligt een oude band tussen ons koningshuis en deze gemeente, in 1924 is er door de Nederlandse Staat in naam van Koningin Wilhelmina een gift overhandigt om een lagere school te bouwen achter de kerk, de Juliana-school, een plaquette in het Nederlands en Hongaars herinnert iedere passant daar nog aan.

Web-link: http://fasor.hu/

Plaquette ter herinnering aan de Hollandse gift voor de Julianaschool

 

Fasor kerk met op de achtergrond de Julianaschool

Ds P.J. Teeuw en ds. Tamás Vegh van Fasor samen op de preekstoel om samen de organisatie rondom de prediking van ds. Teeuw door te nemen.

Interieur met gerestaureerd orgel waarop de in Hongarije zeer bekende organist Palur Janos op speelt

Kerkzegel brandend braambos

Bouwstijl kerk heeft Finse en Engelse elementen.

Kinderen van de Julianaschool hebben altijd weekopening in de kerk en evenzo allerlei andere evenementen en feesten van Hongarije.

Stille week van de gemeente waar allen zijn uitgenodigd…groot en klein met 350 deelnemers..

Zoeken