Predikantenondersteuningsfonds

Wij ondersteunen predikanten in Roemenië en Oekraïne waarvan de gemeente niet draagkrachtig genoeg is om te voorzien in salaris en onkosten van de predikant. Op dit moment ondersteunen wij Ds. Béla Erös-Joó . Ds. Béla is werkzaam in de gemeente Popesti en woont met zijn gezin in Poklostelek

Kerkje van Popesti, gebouwd in een woonhuis

Pastorie in Poklostelek

Beide echtgenoten zijn predikant, ds. Béla in Popesti en ds. Enikö in Poklostelek, de plaats waar zij wonen. Het is één van de armste dorpen in dit district. Drinkwater is pas twee jaar in de huizen van het dorp en de pastorie aanwezig. Voorheen was er in het dorp één tappunt van een bron die drinkwater gaf. Zo in de open lucht moest je daar met jerrycans etc. drinkwater halen. Er is één klein winkeltje, geen Christelijke school, geen dokter. Het lijkt wel of het leven hier 60 jaar heeft stil gestaan.

Dorpsgezicht met een typisch Hongaars erf, inclusie loslopend vee

Een hout gestookte boiler moet in de pastorie zorgen voor warm water onder de douche. De aanschaf van een elektrische boiler kan nu overwogen worden door uw hulp.

Het afdak waar men nu onder kan zitten is heerlijk in de zomer. De temperatuur loopt dan makkelijk op naar de 40 graden. Ook gemaakt met uw hulp.

De hulp zorgt ook voor de mogelijkheid om de tandarts en dokter te bezoeken, iets wat voorheen een groot financieel probleem was.

Met uw financiële bijdrage zorgen we ervoor dat ds. Béla zich kan richten op zijn taak in de gemeente en het nodige pastoraat kan uitvoeren.

Deze activiteit proberen wij via donateurs te bekostigen, met relatief kleine bijdragen verdeelt over een gedeelte van onze gemeente kunnen we een groot verschil maken. Via een jaarlijkse nieuwsbrief worden de donateurs op de hoogte gehouden van het wel en wee van de ondersteunde predikant.

Wilt u Inlichtingen over deze vorm van hulp dan kunt u contact opnemen met Boudewijn de Heer,

Tel. 0630119748 of email: oosteuropa@hervormdpapendrecht.nl

Zoeken