Kerkbode

De 'Kerkbode' is een uitgave van elf Hervormde Gemeenten in de West-Alblasserwaard en verschijnt wekelijks.

Abonnementen

U kunt zich abonneren op de ‘Kerkbode’ door een e-mail te sturen aan of contact op te nemen met Jeroen van Schaik via onderstaande contactgegevens. Een abonnement kost € 27,50 per jaar en de abonnementsperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks ontvangt u in februari een acceptgiro ter betaling van het abonnementsgeld. Opzegging van het abonnement of meldingen aangaande de bezorging van de ‘Kerkbode’ kunt u tevens aan hem doorgeven.

 

 

Plaatselijke berichten voor opname in de ‘Kerkbode’

Algemene kerkbodeberichten uiterlijk maandag 12.00 uur uitsluitend richten aan kerkbode.ak@hervormdpapendrecht.nl.
Wijkgebonden kerkbodeberichten richten aan de wijkpredikant of scriba:

  • Wijk Oost: dhr. T. van den Berg: wijkberichten.oost@hervormdpapendrecht.nl
  • Wijk West: dhr. W. van Harten: scribasionskerk@hervormdpapendrecht.nl

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de historie van de ‘Kerkbode’ bezoek dan de website van Kerkbode West-Alblasserwaard: www.kerkbodewestalblasserwaard.nl.

 

Contactpersonen

Coördinator: Jeroen van Schaik, tel. 078 – 64 56 880
E-mailadres: abonnementen.kerkbode@hervormdpapendrecht.nl