Praktische hulp

De diaconie van de Hervormde Gemeente in Papendrecht staat klaar met praktische hulp onder het motto ‘Omzien naar elkaar.’ Dit vrijwillige hulpinitiatief is bedoeld voor mensen die zich in bepaalde omstandigheden bevinden waarin ze extra ondersteuning nodig hebben. Het is belangrijk op te merken dat deze hulp niet gericht is op het overnemen van taken die doorgaans door professionele zorgverleners worden uitgevoerd, zoals wijkverpleging of langdurige zorg. In plaats daarvan heeft deze hulpdienst altijd een tijdelijk karakter en wordt mogelijk gemaakt door de eigen gemeenteleden. Hierbij wordt een brug geslagen tussen degenen die hulp willen bieden en degenen die hulp nodig hebben.

hulp vragen

De geboden praktische hulp kan een scala aan taken omvatten, waaronder huishoudelijk werk, koken, kinderopvang, boodschappen doen, wandelen, klusjes, voorlezen, oppassen, vervoer en administratieve ondersteuning. Deze diversiteit aan hulp biedt een helpende hand aan degenen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.

Hulp bieden

Als je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden en deel uit te maken van dit waardevolle initiatief, kun je contact opnemen met Pauline Vermeulen. Hiermee draag je bij aan de gemeenschap en laat je zien wat ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk betekent.

Zoeken