Verdieping

Naast alle ruimte die er is voor onderlinge ontmoeting, bieden we u graag de mogelijkheid om een laag dieper te gaan. Graag nemen we u mee in de zoektocht naar antwoorden op vragen zoals: Wat is het doel van mijn leven? Wie is Jezus? Wat is de kerk? Wat heeft God te maken met mijn leven? Wat is bidden? Bijbellezen.

Door de gemeente wordt de Emmaüscursus aangeboden en in Papendrecht wordt in samenwerking met andere kerken de Alpha-cursus gegeven. Bij beide cursussen bent u van harte welkom!

Emmaüscursus

De Emmaüscursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus behandelt de basale thema’s van het christelijk geloof en stelt in de gelegenheid om in een ontspannen sfeer te zoeken naar de waarde van het christelijk geloof en stimuleert je in je zoektocht naar God. Thema’s die o.a. aan de orde komen: God is er, we hebben Hem nodig, Jezus’ leven en sterven, de opstanding, de Heilige Geest, Christen worden, leren bidden, de Bijbel lezen, bij de kerk horen. De cursus wordt gegeven in onderling overleg met de belangstellende(n).

 

 

Alpha-cursus

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van het leven? Heb je levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? En houd je van samen eten? Dan is de Alpha-cursus wat voor jou!

In zo’n 12 avonden en een weekend behandel je met elkaar allerlei boeiende onderwerpen. De avonden starten met een maaltijd, erna een inleiding op het onderwerp en vervolgens is er ruimte om je gedachten te delen en je vragen te stellen.

Deze avond is er volop gelegenheid voor kennismaking en het bezoek is vrijblijvend. Pas erna beslist u of u de cursus wilt volgen.

Voor meer informatie: Lisette Verweij, 06-44152397, lisette.verweij@hervormdpapendrecht.nl

Internet

Wilt u meer lezen over het christelijk geloof? Dan helpen onderstaande websites u bij het vinden van meer informatie:

De BasisBijbel is speciaal geschreven voor beginnende Bijbellezers: https://www.basisbijbel.nl/

Wanneer u graag een Bijbel wilt, maar niet in de gelegenheid bent er één te kopen, neemt u dan gerust contact op.

Bijbelkringen

Er zijn binnen onze wijkgemeenten diverse Bijbelkringen. Ze bestaan uit gemeenteleden die met elkaar de Bijbel lezen en op zoek gaan naar Gods boodschap voor het leven van elke dag. Ook is er op de kringen volop gelegenheid om lief en leed met elkaar te delen en voor elkaar te bidden

Wanneer u zich graag aansluit bij een Bijbelkring of daar meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de Bijbelkringen:

  • Peter Nugteren (Grote Kerk, wijk Oost), p.nugteren@solcon.nl, telefoonnummer 078-6181585
  • Alfred Romijn (Sionskerk, wijk West), huisbijbelkring@hervormdpapendrecht.nl, telefoonnummer 078-6411990

Zoeken