Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’

Vindt u/jij het fijn om met de Bijbel bezig te zijn? Dan ben je van harte welkom op deze gemeentebrede kring. We komen bij elkaar om ons te verdiepen in Gods Woord met als doel te groeien in geloof, te leren en nieuwe dingen te ontdekken. De onderlinge ontmoetingen en gesprekken helpen en bemoedigen om in geloof en vertrouwen op de Heere onze weg te gaan.

Vindt u/jij het fijn om met de Bijbel bezig te zijn? Dan ben je van harte welkom op deze gemeentebrede kring. We komen bij elkaar om ons te verdiepen in Gods Woord met als doel te groeien in geloof, te leren en nieuwe dingen te ontdekken. De onderlinge ontmoetingen en gesprekken helpen en bemoedigen om in geloof en vertrouwen op de Heere onze weg te gaan.

De Hervormde Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’ is aangesloten bij de landelijke Hervormde Vrouwenbond. We volgen de bijbelstudies uit ‘Vrouw’, een uitgave van deze bond. De kringleden ontvangen dit magazine 6 keer per jaar.

Eén van de leden houdt een inleiding uit genoemd blad en we bespreken met elkaar de bijbehorende en/of vrije vragen. Ook andere verwerkingsvormen kunnen aan bod komen.
We houden een Kerstavond en een Passie/Paasavond en in maart de Jaarvergadering, waarbij een gastspreker/ster wordt uitgenodigd.

Verder zijn er nog nevenactiviteiten. Maandelijks gaan er 4 dames naar ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Daar doen zij huishoudelijk werk en af en toe verzorgt een echtpaar daar in het weekend zelfs de maaltijden.

Er zijn enkele leden die prachtige kaarten maken en soms koekjes bakken. De opbrengst hiervan is voor Hulp Oost Europa (Romascholen Oekraïne).

Via Woord en Daad hebben we 2 financiële adoptiekinderen, Rodas uit Ethiopië en Manunatu uit Sierra Leone, 2 meisjes. Met elkaar zorgen we ervoor dat zij naar school kunnen, goed eten krijgen en horen over de Heere Jezus. Als ons budget het toelaat doen we soms een extra donatie.

Elke 14 dagen komen we bij elkaar om 19.45 uur in de Ark, Rubensstraat 35, Papendrecht. We stoppen om 21.30 uur.

Door het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 kwam er abrupt een einde aan het samenkomen, en ook seizoen 20/21 kon niet doorgaan.
Dankbaar zijn we dat er weer gestart kan worden, hoewel de overheid nog beperkingen hanteert.
Binnen de geldende coronamaatregelen hopen we weer kringavonden te organiseren.
U bent van harte welkom op onze avonden!

Kom gewoon eens langs om te kijken hoe het gaat, neem gerust een vriendin mee.
Wilt u meer weten over ons jaarprogramma? Bel of mail.

Contact: Adri Scheepbouwer 078-6156673 (secretaresse)
Email: rondomdeopenbijbel@hervormdpapendrecht.nl

 

Zoeken