Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’

Vindt u het fijn om met de Bijbel bezig te zijn? Dan bent u van harte welkom op deze kring, voor beide wijken. We komen bij elkaar om ons te verdiepen in Gods Woord met als doel te groeien in geloof, te leren en nieuwe dingen te ontdekken. De onderlinge ontmoetingen en gesprekken helpen en bemoedigen om in geloof en vertrouwen op de Heere onze weg te gaan.

De Hervormde Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’ met rond de 50 leden, is aangesloten bij de landelijke Hervormde Vrouwenbond. We volgen de bijbelstudies uit ‘Vrouw’, een uitgave van deze bond. De kringleden ontvangen dit magazine 6 keer per jaar. In een apart bijgevoegd katern bij het meinummer staan de bijbelstudies van het komende seizoen vermeld. Dit jaar rond het thema ‘Psalmen dichtbij’. Ds. A. van Zetten te Bennekom heeft hierover 10 bijbelstudies geschreven. Eén van de leden houdt een inleiding hieruit en we bespreken met elkaar de bijbehorende en/of vrije vragen. Ook andere verwerkingsvormen kunnen aan bod komen. Een vrij onderwerp komt ook jaarlijks aan bod.
We houden een Kerstavond en soms een Paasavond en in maart de jaarvergadering, waarbij een gastspreker/ster wordt uitgenodigd.

Verder zijn er nog nevenactiviteiten. Maandelijks gaan er volgens rooster 4 dames naar ‘De Herberg’ in Oosterbeek om daar huishoudelijk werk te doen.

Er zijn enkele leden die prachtige kaarten maken. De opbrengst hiervan is voor het Juliahome in Roemenië. De commissie Hulp Oost Europa (HOE) uit onze gemeente, biedt daar financiële ondersteuning voor buitenschoolse opvang en kinderkampen.

Via Woord en Daad hebben we 2 financiële adoptiekinderen, 2 meisjes uit Ethiopië en Sierra Leone. Met elkaar zorgen we ervoor dat zij naar school kunnen, goed eten krijgen en horen over de Heere Jezus.

Elke 14 dagen komen we bij elkaar om 19.45 uur in de Ark, Rubensstraat 35, Papendrecht. We stoppen om 21.30 uur.

Kom gewoon eens langs om te kijken hoe het gaat!

En neem gerust een vriendin mee.

Van harte welkom op onze kringavonden!
Wilt u meer weten over ons jaarprogramma? Neem dan contact op met

Adri Scheepbouwer 078-6156673 (secretaresse)
rondomdeopenbijbel@hervormdpapendrecht.nl

Zoeken