Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’

Vindt u het fijn om met de Bijbel bezig te zijn? Dan bent u van harte welkom op deze kring, voor beide wijken. We komen bij elkaar om ons te verdiepen in Gods Woord met als doel te groeien in geloof, te leren en nieuwe dingen te ontdekken. De onderlinge ontmoetingen en gesprekken helpen en bemoedigen om in geloof en vertrouwen op de Heere onze weg te gaan.

De Hervormde Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’ met rond de 50 leden, is aangesloten bij de landelijke Hervormde Vrouwenbond. We volgen de Bijbelstudies uit ‘Vrouw’, een uitgave van deze bond. De kringleden ontvangen dit magazine 6 keer per jaar. In een apart bijgevoegd katern bij het meinummer staan de Bijbelstudies van het komende seizoen vermeld. Dit jaar rond het Bijbelboek ‘Openbaring’. Ds. M.K. de Wilde heeft hierover 10 Bijbelstudies geschreven. Eén van de leden bereidt per kringavond een Bijbelstudie voor en we bespreken met elkaar de bijbehorende vragen.

Onze kring bestaat dit jaar 60 jaar en hier hopen we op de kringavond van 31 oktober aandacht aan te schenken. Het thema is: ‘Culinaire rondreis door de Bijbel’.
Dan hebben we in december onze Kerstavond en in maart 2024 een Thema avond. Hier wordt een spreker voor uitgenodigd.

Verder hebben we via Woord en Daad 2 financiële adoptiekinderen, 2 meisjes uit Ethiopië en Sierra Leone. Met elkaar zorgen we ervoor dat zij naar school kunnen, goed eten krijgen en horen over de Heere Jezus.

We hebben een clubje bezoekdames die het ‘lief en leed’ van de kring bijhouden d.m.v. een bezoekje bij/na ziekenhuis opname en bij jubilea. Op deze manier blijven we betrokken met elkaar.

Ook gaan maandelijks 4 dames van de kring naar ‘De Herberg’ in Oosterbeek om huishoudelijk werk te doen.

Om de 3 weken komen we op dinsdagavond bij elkaar om 19.45 uur in de Ark, Rubensstraat 35, Papendrecht. We stoppen om 21.30 uur. De eerste kringavond dit seizoen is 19 september a.s.

We willen u van harte uitnodigen om eens een avondje mee te maken.

Wilt u meer weten over onze kringavonden? Neem dan contact op met

Adri Scheepbouwer (secretaris)
Tel. 078-6156673
rondomdeopenbijbel@hervormdpapendrecht.nl

Zoeken