Vrouwenkring ‘Rondom de open Bijbel’

We komen als vrouwen van de gemeente om de twee weken in de bovenzaal van De Ark bij elkaar. Deze avonden zijn bedoeld voor alle vrouwen die het fijn vinden om elkaar rondom Gods woord te ontmoeten en n.a.v. de inleiding die door één van de leden wordt verzorgd, de bijbel te bestuderen en hieruit steeds weer mooie, nieuwe dingen te mogen ontdekken en door de gesprekken met elkaar ook hiervan te leren en bemoedigd te mogen worden.

We volgen de Bijbelstudies die vermeld staan de in ‘de Hervormde Vrouw’. Al onze leden krijgen dit blad maandelijks in de bus.  Het abonnement zit bij de contributie inbegrepen. Per seizoen hebben we drie thema avonden,  twee worden door de leden ingevuld en verder hebben we nog een gast spreker/spreekster. Het Kerstfeest en Paasfeest worden ook op onze verenigingsavonden herdacht. In maart hebben we onze jaarvergadering.

 

Onze vereniging is op gericht in 1963 en heette tot seizoen 2014-2015 Vrouwenstudievereniging ‘Leid mij in Uw waarheid’. We zijn heel blij met ons stabiele ledenbestand van rond de 70 leden.

 

De avonden worden op verschillende wijze ingevuld, al staan de Bijbelstudie avonden centraal. Want dit is ook het doel wat onze vereniging beoogt. Samen, rondom een geopend Woord, waarin we zoveel rijke woorden aangereikt krijgen, hiervan te mogen leren en deze uit te dragen in ons dagelijks leven.

 

Verder zijn er nog wat nevenactiviteiten zoals het vrijwilligerswerk in ‘De Herberg‘. Van onze vereniging gaan één maal per maand vier dames naar Oosterbeek om huishoudelijk werk te doen. Zo mogen we met elkaar meewerken aan de opdracht die Christus ons geeft, om herbergzaamheid te betrachten aan onze naasten. Ook ondersteunt onze vereniging financieel twee kinderen van de stichting Woord en Daad. Diverse leden dragen hier hun financiële steentje aan bij.

 

Verder zijn twee van onze leden het gehele jaar door actief met het maken van kaarten en het bakken van koekjes die ze op de verenigingsavonden verkoopt.  De opbrengst hiervan is voor de Roma-schooltjes in de Oekraïne. Bent u nog nooit op onze verenigingsavond geweest? Dan willen we u hierbij van harte uitnodigen om eens een avond in ons midden te zijn. De avonden beginnen om 19.45 uur. De vergaderdatums vindt u hieronder vermeld. Hartelijke welkom!

 

De Bijbelstudie die het winterseizoen 2019-2020 behandeld zal worden is de brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het jaarthema is: “Wees waakzaam”. De datums van onze kringavonden zijn:
10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 11 december, 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart.

 

Contactpersonen

Contact: Adri Scheepbouwer, tel. 078 – 6156673
E-mailadres: rondomdeopenbijbel@hervormdpapendrecht.nl