Kerkauto

Als u niet meer in de gelegenheid bent om met eigen middelen naar de kerk te komen, kunt u altijd opgehaald en thuisgebracht worden met de kerkauto. In de kerkbode wordt vermeld wie zondag rijdt, om u thuis op te halen en ook weer thuis te brengen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u zich wenden tot broeder L. Hardam (wijk West) of broeder P. Verdoorn (wijk Oost).

Contactpersonen

Coördinator Grote Kerk: P. Verdoorn, tel. 078 – 6150546
Coördinator Sionskerk: L. Hardam, tel. 078 – 6158538

Zoeken