JV Durig (16+)

Welkom op de pagina van jeugdvereniging DURIG. Wij zijn een actieve vereniging, verbonden aan de Hervormde Gemeente te Papendrecht. Naast dat wij op vrijwel alle zondagavonden bij elkaar komen, organiseren wij ook verschillende andere spetterende activiteiten zoals restaurantacties, goede-doelacties, weekenden, sportieve en bezinnende activiteiten.

JV Durig is een vereniging voor de jongeren van de Hervormde Kerk van Papendrecht. Het woord Durig is een afkorting van een bekende Bijbeltekst: Die U Roept Is Getrouw, wat staat in 1 Thessolonicensen 5:24. De vereniging bestaat al ruim 50 jaar!  Al die jaren is het een vereniging vol gezelligheid. Elke zondagavond ontmoeten we elkaar. Het is een moment in de week om naar uit te zien om in alle rust en gezelligheid bij elkaar te zijn.

Wat ons echter bovenal bindt is onze Drie-enige God, de eeuwige God die we willen dienen met heel ons bestaan. Daarom is er elke zondagavond ook een inleiding naar aanleiding van een thema of een Bijbelgedeelte. Ook zingen we met elkaar psalmen, gezangen en andere liederen. Daarnaast is er plaats voor een gezellige praatje met al die leuke JV’ers. Uiteindelijk staat het volgende centraal op onze vereniging: Samen zoeken, samen bidden, samen leven tot Zijn eer.

Een motto dat echt past bij onze JV. We zijn met elkaar. Geloven doe je niet in je eentje; je hebt er anderen bij nodig. Op die manier staan we ook als jongeren midden in de Hervormde Kerk van Papendrecht. Samen zoeken wij God en Zijn wil, samen bidden we tot Hem en samen willen we leven tot eer van Hem.

Deze filosofie trachten wij te concretiseren op de zondagavonden. Doch ook middels andere, op het eerste gezicht oppervlakkig aandoende activiteiten. Wij gaan bijvoorbeeld twee keer per jaar een weekend weg. De eerste keer rond de herfsvakantie en de tweede keer rond Koninginnedag. Daarnaast hebben we avonden waarop we gaan bowlen, schaatsen of een film kijken. Kortom, de JV is een vereniging waar je graag lid van wilt zijn. Je bent welkom op de eerste volgende zondagavond om 8 uur. Van september tot en met januari zijn we te vinden in de Ark en van februari tot aan de zomervakantie zitten we in de Grote Kerk.

Tot zondag!

De zondagavonden

Aangaande de zondagavonden. Zoals reeds in het hierbovenstaande vermeld is, komen we op zondagavond als JV bij elkaar. De avonden worden geopend door een van de bestuursleden. De opening bestaat uit gebed en zingen. Daarna wordt de avond geleid door iemand anders. Dat kan een spreker van buiten de JV zijn, iemand uit onze kerk of een JV’er. Zo hebben we allerlei verschillende soorten avonden. In het algemeen wordt er na de opening een inleiding gehouden tot negen uur. Dan is het pauze. Daarin is er alle ruimte om elkaar te spreken. Na de pauze spreken we verder over de inleiding, of doen we een samenbindend groepsspel. Om ongeveer 22.00 uur is de avond afgelopen. Dan is er natuurlijk altijd nog even tijd om na te praten en om de zaal weer fatsoenlijk te maken ?

Contactpersonen

Voorzitter: Nienke de Heer
Secretariaat: Nathan van Uden
E-mailadres: jvdurig@gmail.com
Website: https://www.durig.nl

Zoeken