Landelijke ondersteuning

De diaconie van de Hervormde Gemeente in Papendrecht vervult een belangrijke rol op meerdere niveaus van ondersteuning. Op landelijk niveau zijn ze betrokken bij landelijke diaconale projecten en initiatieven, waarbij ze financiële en praktische steun bieden.

Nationaal

Daarnaast richten ze hun aandacht op nationale ondersteuning, wat inhoudt dat ze betrokken zijn bij diensten en organisaties die door het hele land hulp bieden aan mensen in nood. Hierbij kan gedacht worden aan betrokkenheid bij landelijke diaconale netwerken en samenwerking met andere gemeentes en organisaties.

Lokaal

Op lokaal niveau zijn ze betrokken bij plaatselijke initiatieven, zoals de actie ‘Vakantietas’, waarbij hulp wordt geboden aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Hierbij werken ze vaak samen met andere organisaties, zoals de NPV, Stichting Ontmoeting, De Herberg, Stichting Timon en Gevangenenzorg, om de gemeenschap te dienen.

Financiering

Het financiële aspect van deze ondersteuning wordt voornamelijk gedragen door collectes binnen de gemeente, waarbij de opbrengsten worden gebruikt om de diaconale taken op al deze niveaus te financieren. Dit benadrukt het belang van de gemeenschap en het geloof in de kracht van samenwerking en solidariteit in het verlenen van hulp en ondersteuning aan hen die dat nodig hebben.

Zoeken