Ledenadministratie

De verantwoording voor de ledenadministratie berust bij de Algemene Kerkenraad. De uitvoering daarvan ligt bij het College van Kerkrentmeesters.
Registratie

De registratie van leden vindt plaats volgens het geografisch principe. Dat wil zeggen dat men wordt ingeschreven in de wijkgemeente waar u woont. Als u in Papendrecht komt wonen en u was elders reeds lid van een Hervormde Gemeente wordt men automatisch ingeschreven in de Hervormde Gemeente van Papendrecht. Omgekeerd geldt hetzelfde principe. Gaat u verhuizen, dan neemt u automatisch het lidmaatschap mee naar de nieuwe gemeente of wijkgemeente.

Overschrijving

Bent u lid van een ander kerkgenootschap dan de kerken binnen de PKN, dan kan u lid worden van de Hervormde Gemeente. U dient dan een verzoek bij de scriba van de wijkgemeente waartoe u wilt gaan behoren, in te dienen. Verder is van de vertrekkende gemeente een doopbewijs of attestatie nodig.

Voorkeur

Indien u bij een andere wijkgemeente wenst te worden ingeschreven dan die waarin u woonachtig bent, is er de mogelijkheid van het voorkeurslidmaatschap. U dient hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te richten tot de kerkenraad van de voorkeur wijkgemeente. Zowel de kerkenraad van de wijk vanwaar u komt als de kerkenraad waar u naar toe overschreven wenst worden moeten hiervoor toestemming verlenen.

Soort lidmaatschap

De PKN kent verschillend leden:

  • Doopleden
  • Belijdende leden
  • Gastleden

Daarnaast kent de PKN de “verbondenen”; dit zijn niet gedoopte kinderen. Vroeger werden zij geboorteleden genoemd.

Wat wordt geregistreerd?

Dit zijn allereerst burgerlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Verder worden er een aantal kerkelijke gegevens geregistreerd, zoals data van doop, belijdenis en kerkelijk huwelijk. Vervolgens enkele plaatselijke gegevens, zoals abonnement kerkbode en kerktelefoon.

Beëindiging lidmaatschap

Indien u uitgeschreven wil worden als lid van onze gemeente, kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur, dhr. A. de Groot via ledenadministratie@hervormdpapendrecht.nl

Hij zal u adviseren hoe de uitschrijfprocedure verloopt.

Contactpersonen

Namens onze gemeente is Dhr. A. de Groot belast met de uitvoering van deze administratie. Voor vragen of opmerkingen kan contact met hem worden opgenomen.

Contact: Dhr A. de Groot, tel. 078 – 6154141
E-mailadres: ledenadministratie@hervormdpapendrecht.nl

Zoeken