Zending

Zending: We zijn geroepen om te getuigen. Dat kan ver weg, maar ook dichtbij! Niet iedereen hoeft daarvoor naar het zendingsveld.

Meeleven kan op verschillende manieren door

 • gebed voor zendelingen in binnen- en buitenland,
 • geld te geven via collectes en zendingsbussen.

 

In praktisch zin kan dit door

 • zendingswerkers te bemoedigen door een kaart of een mailtje bij de verjaardag,
 • de inzameling van cartridges, postzegels en oude ansichtkaarten,
 • het kopen van het dagboekje van de GZB.

Een eenmalige of periodieke gift is ook mogelijk. Dat kan via bankrekeningnummer NL58 RABO 0373 710135 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Papendrecht, inzake Zendingscommissie. Vergeet u niet te melden voor wie uw bijdrage bestemd is.

De zendingswerkers ervaren uw meeleven in welke vorm dan ook als een bijzondere steun in hun werk en leven! We steunen als gemeente de volgende zendingswerkers.

 

Anneke en Mambu

Zij wonen en werken in Liberia. Met alle middelen die hen ter beschikking staan proberen zij de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren met als speerpunt het opzetten van water- en sanitairprojecten. Daarnaast organiseren zij drukbezochte (kinder)evangelisatieprojecten.

Meer informatie is te vinden op www.manneka.org.

 

Ds P. Kleinbloesem

Hij is o.a. werkzaam in Medellín samen met de Presbyteriaanse kerk om voor daklozen en verslaafden iets te kunnen betekenen. Doel is om projecten op te zetten om juist de mensen die aan de rand van de samenleving leven te bereiken en te helpen. Ds. Kleinbloesem reist 5 x per jaar af naar Latijns- Amerika. Zijn gezin woont in Nederland.

Meer info kunt u vinden op de site van de GZB.

 

 

De Centrale Zendingscommissie (CZC) bestaat uit:

 • Leonard van Dalen (voorzitter)
 • Cilia Visser (penningmeester)
 • Willem Romijn
 • Jeannette Troost (secretaresse)

 

De beide wijkgemeenten hebben elk een eigen wijk zendingscommissie (WZC).
Deze wordt gevormd door:

WZC West

 • Willem Romijn (voorzitter)
 • Leontine Schipper (secretaris)
 • Cilia Visscher

 

WZC Oost

 • Leonard van Dalen (voorzitter)
 • Wim Rietveld
 • Marco Scholten (diaconie)
 • Jeannette Troost (secretaresse)

Gerelateerd

Zoeken