Zending

Zending: We zijn geroepen om te getuigen. Dat kan ver weg, maar ook dichtbij! Niet iedereen hoeft daarvoor naar het zendingsveld.

Meeleven kan op verschillende manieren door

 • gebed voor zendelingen in binnen- en buitenland,
 • geld te geven via collectes en zendingsbussen.

In praktisch zin kan dit door

 • zendingswerkers te bemoedigen door een kaart of een mailtje bij de verjaardag,
 • de inzameling van cartridges, postzegels en oude ansichtkaarten,
 • het kopen van het dagboekje van de GZB.

Een eenmalige of periodieke gift is ook mogelijk. Dat kan via bankrekeningnummer NL58 RABO 0373 710135 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Papendrecht, inzake Zendingscommissie. Vergeet u niet te melden voor wie uw bijdrage bestemd is.

 

De zendingswerkers ervaren uw meeleven in welke vorm dan ook als een bijzondere steun in hun werk en leven! We steunen als gemeente de volgende zendingswerkers.

 

Hans van Beek

Namens de Gereformeerde zendingsbond (GZB) en Jeugd met een Opdracht (JMEO) is hij vanuit onze gemeente als buitengewoon zendingsarbeider werkzaam in Zuidoost-Azië. Hij begeleidt daar een solarcooker-project. Dit is het gebruik van zonne-energie bij het koken. Er wordt nu gewerkt vanuit een fabriekje waar de solarcookers worden gemaakt. Daarbij probeert hij contacten te leggen en te onderhouden met de bevolking en hen te vertellen over het evangelie. Meer informatie is te vinden op www.gzb.nl en www.jmeo.nl.

 

Anneke en Mambu

Zij wonen en werken in Liberia. Met alle middelen die hen ter beschikking staan proberen zij de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren met als speerpunt het opzetten van water- en sanitairprojecten. Daarnaast organiseren zij drukbezochte (kinder)evangelisatieprojecten. Meer informatie is te vinden op www.manneka.org.

 

Johan en Astrid Klaasse

Op 6 januari 2019 zijn Johan en Astrid Klaasse vanuit de Protestantse Kerk te Rijnsburg uitgezonden naar Colombia naar de stad Medellín. Samen met hun vier kinderen Jonathan, Thirza, Esther en Matthias zetten zij zich in voor de Iglesia Presbiteriana, de presbyteriaanse kerk. Deze is vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De presbyteriaanse kerk heeft hun gevraagd om mee te werken aan de start van een nieuwe gemeente in een rijkere wijk van Medellín. Naast het bijdragen aan het starten van een nieuwe gemeente is er ruimte om te ondersteunen in de diaconale projecten in Medellín. Johan kan zich vanuit zijn theologische en bedrijfskundige achtergrond hiervoor inzetten en Astrid vanuit haar ervaring binnen het onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.gzb.nl

 

De Centrale Zendingscommissie (CZC) bestaat uit:

 • Gerrit Jan Otterman (voorzitter)
 • Cilia Visser (penningmeester)
 • Hans van Uden
 • Jeannette Troost (secretaresse)

 

De beide wijkgemeenten hebben elk een eigen wijk zendingscommissie (WZC).
Deze wordt gevormd door:

WZC west

 • Gerrit Jan Otterman
 • Cilia Visser
 • Peter Schillemans
 • Leon Hardam

WZC oost

 • Hans van Uden
 • Wim Rietveld
 • Piet Verdoorn
 • Jeannette Troost