Zondagsschool

Onze gemeente heeft twee zondagsscholen. Zondagsschool Samuel is in de Grote Kerk. Zondagsschool Sionskinderen wordt gehouden in de Sionskerk.

Zondagsschool Samuel

Er is bijna het hele jaar door zondagsschool voor kinderen van 4-6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool) na de collecte tijdens de middagdienst. De zondagsschool wordt gegeven in de zaal Bovendijks. Tijdens de zomervakantie is er een tijdje geen zondagsschool. Hoe zo’n zondagsschool middag er ongeveer uit ziet kun je hieronder lezen.

 

Zondagsschoolmiddag

 

Bij binnenkomst gaan we eerst zingen. Hierna oefenen we een Bijbeltekst. Deze Bijbeltekst leren we 4 weken en daarna leren we weer een andere Bijbeltekst. Dan wordt er een Bijbelverhaal verteld. Daarna wordt er gebeden. Vervolgens drinken we wat en eten een koekje en gaan we een verwerkingsopdracht bij het Bijbelverhaal maken, dit is elke week weer een verrassing: er wordt gekleurd, geknipt, geplakt of iets anders. Als er nog tijd is oefenen we nog een keer de Bijbeltekst en zingen we nog met elkaar tot dat de kerkdienst afgelopen is.

 

Contactpersonen

Coördinatoren: Johan en Eliene Verhaar
Secretaresse: Caroline Verdoorn
E-mailadres: samuel@hervormdpapendrecht.nl

 

Zondagsschool Sionskinderen

De zondagsschool is er elke zondag tijdens de middagdienst voor alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar in de Ark. We beginnen met opening winterwerk en gaan door tot en met Pinksteren. Er zijn twee groepen:

  • Sionskinderen 1: de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool in de voorste benedenzaal.
  • Sionskinderen 2: de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool in de achterste benedenzaal.

 

Zondagsschoolmiddag

De zondagsschool vindt plaats in een gemoedelijke sfeer en we doen ons best om de kinderen zich welkom te laten voelen. Als de kinderen binnenkomen gaan ze in een kring zitten en wordt er eerst met elkaar gepraat, er worden liederen en een psalm gezongen. Na het zingen wordt er met elkaar gebeden. De namen van de kinderen worden nu opgelezen en een kind mag het zendingsgeld ophalen. Hierna is het tijd voor een verhaal uit de Bijbel. Aansluitend wordt er een werkje gemaakt over dit Bijbelverhaal. Dit kan een ruimtelijk werkje zijn, een tekening, een puzzel, een kleurplaat o.i.d. De kinderen mogen het werkje meestal meenemen.

 

Elke maand leren de kinderen een nieuwe psalm. De psalm is voor beide groepen dezelfde. Zij krijgen deze mee op een kaartje, zodat ze deze thuis kunnen oefenen. Deze psalm staat bovenaan vermeld in de nieuwsbrief als psalm van de maand. Tijdens vakanties worden de psalmen volgens een rooster herhaald. Het psalmrooster heeft een cyclus van 4 jaar. Het is dus de bedoeling dat we elke vier jaar hetzelfde rooster te draaien. Alle kinderen leren dan dezelfde psalmen tijdens hun zondagsschoolperiode.

 

Bijzondere diensten

Tijdens een doopdienst gaan alle kinderen met de leiding naar de kerkzaal. Hierna gaan zij weer terug naar de zondagsschool.

 

Contactpersonen

Voorzitster: Miranda Venema
Secretaresse: Nynke Vastenhout
Medewerkers: Andrea van Dalen, Judith Lorrier, Enny Schouten en Marian IJsselstein, Janette Labaar
E-mailadres: sionskinderen@hervormdpapendrecht.nl