Oud papier

Al jaren wordt er door de Hervormde Gemeente Papendrecht oud papier opgehaald. Hoewel er sprake was van een wisselende papierprijs in al die jaren, is de opbrengst een mooie financiële bijdrage voor de gemeente geweest.

De containers hebben op meerdere plaatsen in de gemeente gestaan, maar daar is in december 2013 een einde aan gekomen. Met ingang van 2014 zijn door de gemeente Papendrecht papiercontainers ter beschikking gesteld aan alle laagbouw-woningen. Deze bakken worden één keer per maand geleegd. Op de website van HVC kunt u zien wanneer dat voor u geldt. Bij de hoogbouw-woningen heeft de gemeente zelf voorzieningen gemaakt, of gaat dit nog doen.

Door de gemeente is een systeem bedacht dat er voor de kerken en andere verenigingen die in het verleden betrokken waren bij het ophalen van het oud papier, een plaats is bij het ophalen van het oud papier met de containers, zodat de inkomstenbron voor de kerken en verenigingen blijft bestaan.
Voor onze gemeente betekent dit, dat we zes wijken hebben toebedeeld gekregen. In drie wijken wordt het papier ’s avonds opgehaald en in drie wijken op zaterdagmorgen. Gemeenteleden werken dan mee om de containers te legen in de vuilniswagen. Deze mensen zijn hiervoor eerst geschoold en kregen de benodigde middelen om dit werk veilig te kunnen doen. Gelukkig hebben we op dit moment voldoende medewerkers om dit jaar het papier op te halen, maar vrijwilligers kunnen zich altijd melden.

Wij vragen u mee te doen met het verzamelen van oud papier in uw container. Als alle inwoners van de gemeente Papendrecht goed mee sparen, zijn alle kerken en verenigingen hierbij gebaat.

Contactpersonen

Coördinator: Aad Snoep, tel. 078 – 6918449

Zoeken