Evangelisatie

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God onze Schepper, Heere en Vader is, dat Hij ons heeft gemaakt en ons leven heeft gewild om dat mét Hem te leven. De relatie met God is echter verbroken, door de regie van ons leven in eigen hand te nemen. God gaf Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus leefde onder ons, Zijn leven was volmaakt. Hij gaf Zich in liefde voor ons, liet die liefde zien in Zijn rondwandeling op aarde en droeg onze schuld weg door te sterven aan het kruis. We geloven in Jezus als onze Redder en daarom mogen we vergeving ontvangen en een nieuw leven met God. Dat is een leven wat nooit meer ophoudt. De Geest van God, die Eén is met de Vader en de Zoon, wekt liefde in ons hart voor God en de ander. Hij vernieuwt ons denken, ons zijn, onze wil en maakt ons vol van Gods liefde en barmhartig naar elkaar.

Missie Oost

Volgt.

Missie West

Missie West, de evangelisatiecommissie, stimuleert dat we als gemeente(leden) onze missionaire roeping en opdracht inhoud geven. Onze taak bestaat uit 2 delen.

Lees verder

 

Gerelateerd

Zoeken