Winterhulp

Uw gift van onze jaarlijkse dankdagcollecte wordt voor kerst overgemaakt naar onze verschillende partner-gemeenten zodat men ter plaatste voedselpakketten, medicijnen, dekens en brandhout etc. kan kopen. Ook ondersteuning bij ziekte en ziekenhuisbezoek kan hiermee bij financiële nood bekostigd worden.

Dat stimuleert de plaatselijke economie en we besparen de transportkosten. Structureel is op deze schaal de hulp niet mogelijk, maar er is blijdschap en hoop omdat broeders en zusters, die hen niet kennen, toch van deze zorgen en nood weten. Het staatspensioen waarvan zij meestal moeten leven drukt hen ver onder de armoedegrens. De hulp op deze wijze is een leerpunt voor de predikant en kerkenraad om diaconaal te denken en naar elkaar om te zien.

De predikant bepaalt samen met de Kerkenraad bepalen wie er hulp nodig heeft en in welke vorm. Binnen de Hongaarse gemeenten is de predikant het hoofd van de kerkenraad en is hij ook de ontvanger van de financiële bijdrage. Zij zijn voor ons altijd het eerste aanspreekpunt. Met hen hebben we door middel van regelmatige contacten en persoonlijke bezoeken, het vertrouwen dat verstrekte middelen op de juiste manier worden gebruikt.

Zoeken