Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tien kerkrentmeesters, die de materiële belangen van de gemeente verzorgen, voorzover van niet-diaconale aard.

Beleidsplan

Beleidsplan CVK 2022 – 2026

Samenstelling college

Ad Verveen – Voorzitter

 • Contactpersoon met organisten
 • Contactpersoon Bidt en Werkt
 • Jaargesprek kerkelijk werkers
 • Organiseren actie Kerkbalans en Solidariteitskas
 • Verantwoordelijk voor Gemeentegids
 • Verantwoordelijk voor ledenadministratie
 • Eerste aanspreekpunt bij vragen uit de gemeente
 • Beheer archief

Kees Teeuw- Secretaris

 • Regelen en notuleren vergaderingen
 • Verzorgen kopij Kerkbode en Klepel
 • Lid PR-commissie/website
 • Contactpersoon Kerkdienst gemist Oost
 • Werkgroep website
 • Onderhoud Grote Kerk
 • Onderhoud Pastorie Zalmhaak
 • Coördinator/onderhoud elektrische installaties gebouwen
 • Geluidsinstallatie
 • Beheer orgel Grote Kerk / piano’s

Gijs van den Hil – Penningmeester

 • Opstellen begroting en jaarrekening
 • Bijhouden van financiële, loon- en personeelsadministratie
 • Beheer administratie van de Grote Kerk, Sionskerk en De Ark
 • Verrichten van alle betalingen, inclusief predikanten en preekbeurten
 • Registratie en verantwoording van giften en overige inkomsten
 • Beheer assurantieportefeuille
 • Financieel beheer collectemunten
 • Opgave uitbetalingen aan derden (UBD) aan de belastingdienst
 • Aanvragen VOG t.b.v. veilig jeudwerk
 • Gemachtigde financiële instellingen
 • Contactpersoon Kerkdienst gemist West
 • Contactpersoon SKG, voor verhuizingen, nieuwe readers etc
 • Opstellen meerjarenbegroting

Pascal Schipper

 • Verwerken inkomsten Kerkbalans en Solidariteitskas
 • Organiseren actie Kerkbalans en Solidariteitskas
 • ICT en geluidinstallaties Sionskerk

Jaap Boonstoppel

 • Onderhoud Grote Kerk
 • Onderhoud Pastorie Zalmhaak
 • Werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • Contactpersoon voor de kosters van de Grote Kerk
 • Verhuur gebouwen Grote Kerk
 • Representatieve contacten incl. Oranje comité / OKP

Wim van Groningen

 • Werven vrijwilligers voor werkzaamheden
 • Coördinator BHV Grote Kerk
 • Contactpersoon rommelmarktcommissie
 • Opstellen roosters voor EHBO’ers en BHV’-ers  Grote Kerk
 • Opstellen rooster collectanten Grote Kerk
 • Sleutelbeheer Grote Kerk
 • Organisatie kinderoppas Grote Kerk
 • Lokaal beheerder LRP

Jeroen van Schaik:

 • Financiën en contactpersoon Kerkbode & Klepel
 • Overleg verenigingen m.b.t begroting/jaarrekening
 • Verjaardagsfond

Arie Bom

 • Contact persoon voor de beheerders van de Ark en de verhuur van kerkgebouw en zalen van de Ark
 • Beheer administratie van De Ark
 • Opstellen roosters voor collectanten voor Sionskerk
 • Verantwoordelijk voor kinderoppas Sionskerk
 • Werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • Coördinatie oud papier
 • Coördinator BHV Sionskerk/De Ark

Aad Snoep

 • Onderhoud Sionskerk / De Ark
 • Onderhoud Pastorie Kastanjelaan
 • Coördinator verwarming en ventilatie gebouwen
 • Coördinator sleutelbeheer/procedure Sionskerk/De Ark
 • Werven vrijwilligers voor werkzaamheden
 • Eindverantwoordelijke brandweer en externe hulpverleners voor beide kerken
 • Beheer orgel Sionskerk / piano’s
 • Contact persoon voor kosters van de Sionskerk

Zoeken