Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tien kerkrentmeesters, die de materiële belangen van de gemeente verzorgen, voorzover van niet-diaconale aard.

Ad Bouter

 • Voorzitter
 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid moderamen College van Kerkrentmeesters
 • Lid moderamen wijkkerkenraad
 • Lid wijkkerkenraad
 • Lid Algemene Kerkenraad
 • Lid moderamen Algemene Kerkenraad
 • Beheer orgels, piano’s en onderhoudt contacten met organisten
 • Contactpersoon Bidt en Werkt
 • Jaargesprek kerkelijk werkers (samen met Ad Verveen)
 • Opstellen onderhoudsbegroting/meerjarenbegroting
 • Organiseren actie Kerkbalans en Solidariteitskas (samen met Pascal Schippers).
 • Verantwoordelijk voor Gemeentegids en ledenadministratie (uitvoering door A.H. de Groot)
 • Verantwoordelijk voor opmaken van “lijst van belijdende lidmaten” (uitvoering door A.H. de Groot)
 • Overleg Dagelijks Bestuur diaconie
 • Eerste aanspreekpunt bij vragen uit de gemeente
 • Beheer archief (uitvoering door de H. Terlouw en Bom)

Ad Verveen

 • Secretaris
 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid moderamen College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • Verzorgen correspondentie
 • Regelen, convoceren en notuleren vergaderingen
 • Coördinatie strategische vrijwilligers
 • Lid Algemene Kerkenraad (namens Wijk Oost)
 • Jaargesprek kerkelijk werkers (samen met Ad Bouter)
 • Representatieve contacten (samen met Ad Bouter)
 • Verzorgen kopij Kerkbode en Klepel (incl. collecteopbrengsten via J. van Dongen)
 • Lid PR-commissie/Klepel (samen met Kees Teeuw)

Gijs van de Hil

 • Penningmeester
 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid moderamen College van Kerkrentmeesters
 • Opstellen begroting en jaarrekening
 • Bijhouden van financiële, loon- en personeelsadministratie
 • Beheer administratie van de Grote Kerk (uitvoering E. van Werkhoven)
 • Beheer administratie Sionskerk en De Ark (uitvoering Arie Bom)
 • Verrichten van alle betalingen, inclusief predikanten en preekbeurten
 • Registratie en verantwoording van giften en overige inkomsten
 • Beheer assurantieportefeuille
 • Financieel beheer collectemunten (uitvoering mevr. C.P. Goudriaan-Knaape)
 • Coördinatie strategische vrijwilligers
 • Opgave IB 47 traktementen en preekbeurten
 • Contactpersoon financiële instellingen (banken), samen met secretaris. Secretaris mag tekenen

Pascal Schipper

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • Verwerken inkomsten Kerkbalans en Solidariteitskas
 • Organiseren actie Kerkbalans en Solidariteitskas (samen met Ad Bouter)
 • ICT en geluidinstallaties beide kerken (op termijn samen met Cees van Hoven)

Jaap Boonstoppel

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Onderhoud Grote Kerk (samen met Kees Teeuw)
 • Onderhoud Pastorie Zalmhaak (samen met Kees Teeuw)
 • Werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • Contactpersoon voor de kosters van de Grote Kerk
 • Verhuur gebouwen Grote Kerk (in overleg met de Coördinator/Koster)
 • Representatieve contacten incl. Oranje comité / OKP

Kees Teeuw

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid moderamen College van Kerkrentmeesters en 2e secretaris
 • Lid wijkkerkenraad
 • Onderhoud Grote Kerk (samen met Jaap Boonstoppel)
 • Onderhoud Pastorie Zalmhaak (samen met Jaap Boonstoppel)
 • Sleutelbeheer Grote Kerk exclusief toegang kerken
 • Beheerder LRP
 • Organisatie kinderoppas Grote Kerk
 • Lid PR-commissie (samen met Ad Verveen)
 • Werkgroep website (uitvoering S. Visser)

Cees van Hoven

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • ICT en geluidsinstallaties beide kerken
 • Werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden (in overleg met Kees Teeuw en Jaap Boonstoppel)
 • Cöordinator/onderhoud elektrische installaties gebouwen
 • Coördinator BHV Grote Kerk
 • Contactpersoon rommelmarktcommissie
 • Opstellen roosters voor EHBO’ers en BHV’-ers Grote Kerk
 • Opstellen rooster collectanten Grote Kerk

Jeroen van Schaik:

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • Financiën en contactpersoon kerkbode
 • Overleg verenigingen m.b.t begroting/jaarrekening (kascontrole)
 • Verjaardagsfonds (uitvoering mevr. J. Theunisse)

Arie Bom

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • Contactpersoon voor de kosters van de Sionskerk en beheerders van De Ark
 • Beheer administratie van De Ark
 • Opstellen roosters voor collectanten voor Sionskerk
 • Verhuur en gebruik kerkgebouwen en zalen in overleg met kosters en beheerders (agenda M. Jouwsma)
 • Verantwoordelijk voor kinderoppas Sionskerk
 • Werven vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden
 • Coördinatie oud papier

Aad Snoep

 • Lid College van Kerkrentmeesters
 • Lid wijkkerkenraad
 • Onderhoud Sionskerk
 • Onderhoud De Ark
 • Onderhoud Pastorie Kastanjelaan
 • Coördinator verwarming en ventilatie gebouwen
 • Sleutelbeheer toegang kerken
 • Coördinatie strategische vrijwilligers
 • Eindverantwoordelijke brandweer en externe hulpverleners voor beide kerken
 • Eindverantwoordelijke BHV Sionskerk/De Ark