Pastoraat

Psycho Pastorale Begeleiding
Wanneer u/jij in een moeilijke situatie zit waar u of jij zelf niet uitkomt, kunnen PPB’ers begeleiding bieden. Zij zijn extra toegerust om u of jou te ondersteunen. Het kan gaan om problemen op psychisch gebied, levensvragen of vragen op het gebied van relaties. De hulp kan variëren van een luisterend oor tot meerdere helpende gesprekken. Deze pastorale ondersteuning kan naast eventuele reguliere hulpverlening ingezet worden.Uitgangspunt is het geloof dat de Heere God, door zijn Heilige Geest, troostend, helend en vernieuwend wil werken in de gemeente en in de levens van mensen.

Voor wie is het bedoeld?
Voor gemeenteleden die:
• problematisch eenzaam zijn
• depressieve gevoelens hebben
• omgaan met rouw
• moeite ervaren bij het loslaten van kinderen
• het ouder worden moeilijk kunnen accepteren
• psychische problemen of trauma’s hebben
• huwelijks- of relatieproblemen hebben
• problemen ondervinden na echtscheiding
• met incest of mishandeling te maken hebben/hadden
• weinig zelfvertrouwen hebben
• te maken hebben met langdurige ziekte, burn-out

 

Vertrouwelijkheid
Iedere PPB’er heeft bij zijn/haar aanstelling een belofte van geheimhouding afgelegd. Dat
betekent, dat wat u/jij in vertrouwen vertelt, niet wordt doorverteld. Wel kan de PPB’er uw
toestemming vragen om uw problematiek te bespreken met de predikant of wijkouderling.

Contact
Als u/jij contact opneemt, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. De
bedoeling is helder te krijgen aan wat voor hulp u of jij behoefte hebt en om te bepalen of
het Psycho Pastorale Team van betekenis kan zijn. Eventueel kan worden doorverwezen naar
de reguliere hulpverlening (huisarts of maatschappelijk werk).

U/jij kunt via uw wijkouderling of wijkpredikant contact opnemen, maar het is ook mogelijk
om rechtstreeks contact op te nemen met een coördinator.

 

Psycho Pastoraal begeleiders Wijk Oost
pastoraat.grotekerk@hervormdpapendrecht.nl
Wim Bom (coördinator)
Laurencia Büscher
Jannine van Dalen
Arinda Nugteren

 

Psycho Pastoraal begeleiders Wijk West
ppb.sionskerk@hervormdpapendrecht.nl
Jolanda Koutstaal (coördinator)
Henk Bezemer
Trudie van Harten
Lies van Vliet

Zoeken