Omzien naar elkaar

De vrijwillige hulpdienst ‘Omzien naar elkaar’ wil aan mensen die in bepaalde omstandigheden extra hulp nodig hebben, deze hulp bieden. Het gaat bij deze hulp niet om taakovername van professionele zorg, zoals wijkverpleging en langdurige zorg.

Vormen van hulp/zorgverlening:

  • huishoudelijk werk
  • eten koken
  • kinderopvang
  • boodschappen doen
  • wandelen
  • klusjes
  • voorlezen
  • oppas
  • vervoer
  • administratie

Door wie?
De hulp wordt gegeven door vrijwilligers. Van hen wordt volledige geheimhouding gevraagd. De hulpdienst is een werkgroep die valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie van de Hervormde gemeente te Papendrecht.

Aanmeldformulier voor vrijwilligers.

Wat kost het?
Alleen de kosten van vervoer van de zorgvrager buiten Papendrecht worden in rekening gebracht. Dit is een vastgesteld bedrag van €0,25 per kilometer.
Het spreekt voor zich dat er wel kosten gemaakt worden. Indien u hierin wilt bijdragen dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0373 7101 27 Diaconie Hervormde Gemeente Papendrecht onder vermelding Omzien naar Elkaar.

Hoe lang duurt de hulp?
De bedoeling is kortstondige hulp verlenen op die momenten dat professionele en/of permanente hulp (nog) niet beschikbaar is.

Contact

Heeft u zorg/hulp nodig, neemt u dan contact op met:
Mevr. Pauline Vermeulen
Telefoonnummer: 06-82 68 51 66
E-mail adres: omziennaarelkaar@hervormdpapendrecht.nl
Zij zal in overleg met u een vrijwilliger inschakelen voor de gevraagde hulp.

Vrijwilliger worden?

Download dan het aanmeldformulier voor vrijwilligers, vul hem in en lever hem in op het adres dat op het formulier staat vermeld.

Zoeken