Missie van de gemeente

Als Hervormde Gemeente te Papendrecht (binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland), belijden wij dat ons begin ligt in Gods Woord. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft hier door de eeuwen heen, door de prediking van het Woord en door de werking van Zijn Geest, mensen geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Daarom is de gemeente geen werk van mensen, maar is zij voluit gemeente des Heeren. Het is ons verlangen om dit licht ook nu te laten schijnen in de Papendrechtse samenleving zodat des te meer zichtbaar mag worden wie Jezus Christus is.

Zoeken