Geschiedenis Sionskerk

In 1979 is deze kerk, met ontmoetingsruimte en consistorie in gebruik genomen. De kerk vertoont de kenmerken van hedendaagse bouwkunst. De kerk is gebouwd achter het bestaande kerkelijk centrum De Ark.

De Sionskerk is zonder toren gebouwd. Echter, bij de fundering is wel rekening gehouden met een eventuele latere opbouw hiervan. In 1965 is het orgel gebouwd. Dit orgel komt oorspronkelijk uit de Gereformeerde Kerk te Bergentheim en is door het College van Kerkrentmeesters aangekocht in 2000. De Fa. Pels & Van Leeuwen heeft het orgel geschikt gemaakt voor de Sionskerk. Het orgel is in 2001 in gebruik genomen. Had het vorige orgel slechts 7 stemmen, thans telt het huidige orgel 19 sprekende stemmen.

Zoeken