Geschiedenis Grote Kerk

De huidige kerk is in 1891 gebouwd op dezelfde plaats waar waarschijnlijk reeds eerder 5 kerken hadden gestaan. In de voorgevel is een gedenksteen aanwezig van de bouw in 1891. Tevens zijn er twee gedenkstenen ingemetseld in de ontmoetingsruimte onder de gaanderij. De ene steen is van de eerste steenlegging bij de bouw van de kerk in 1891. De andere is van de eerste steenlegging bij de grote verbouwing in 1929 (van de oostbeuk).

De luidklok, die in het kerktorentje hangt, is van rond 1375 en volgens deskundigen een van de oudste klokken in Nederland. Naast het luiden op zondag, werd deze klok gebruikt bij brand, begrafenissen en watersnood. Tevens was het verplicht om bij de geboorte van een prins van 12.00 uur tot 14.00 uur en bij een prinses van 12.00 uur tot 13.00 uur de klokken te luiden. Dit ging toen niet elektrisch, maar met de hand aan het touw! In 1923 is de kerk voor het eerst voorzien van een uurwerk. In 1929 werd de kerk voorzien van beuken. Tevens werd het Steinmeyer orgel verplaatst van de gaanderij naar zijn huidige plaats, boven de preekstoel. Hiermee kwam het aantal zitplaatsen rond de 650 te liggen en kwam het interieur eruit te zien zoals het tot op heden nog is.

De vierkante toren werd ook in dit jaartal tegen de voorgevel van de kerk geplaatst. Deze is echter vanwege instortingsgevaar in 2002 gesloopt en op 12 september 2003 vervangen door het huidige spitse torentje naar het voorbeeld van het torentje dat van 1891 tot 1929 op de kerk stond.

In de kerk ligt op de kansel een Statenbijbel uit 1757. Deze is rijk geïllustreerd met afbeeldingen van Bijbelse taferelen. Zelfs enkele afbeeldingen van de wereldbol, zoals die destijds bekend was, sieren deze bijbel. Verder zijn we in het bezit van een zilveren doopvont uit 1869. Het zilveren avondmaalstel, met name het grote bord en de twee kleinere bordjes, zijn van een latere periode en dateren uit 1897. De twee sierlijke zilveren schenkkannen met als opschrift “Ter herinnering aan Ds. J.H. van der Wal, predikant bij de Herv. Gem. te Papendrecht. 27 Okt. 1918 – 19 Apr. 1925” zijn op initiatief van ds. v.d. Wal, bij zijn vertrek naar Wageningen, aangeschaft.

Tot 1572 hebben 7 pastoors deze parochie mogen dienen, toen werd deze Rooms Katholieke kerk een Hervormde Kerk met, in 1590, Johannes Naeranus als predikant. Hij was de eerste van de 40 predikanten die tot heden (2005) in deze kerk het Woord des Heeren mochten verkondigen. U vindt hiervan 2 gedenkborden in de kerk met al de namen erop.

Zoeken