Orgelfonds Grote Kerk

Zoals eind december 2023 is gecommuniceerd is er een flink bedrag nodig om het orgel in de Grote Kerk te herstellen.

Inmiddels is een orgelcomité opgericht (zie contactgegevens hieronder) en zullen er diverse acties worden opgezet om geld in te zamelen.

Download Orgelfonds activiteitenfolder

Graag wijzen wij u nu alvast op het bankrekeningnummer waarop u en jij een donatie kunt doen:

NL97 RABO 0353 0033 28 t.n.v. Hervormde Gemeente te Papendrecht
graag met omschrijving: ORGELFONDS

Direct geven:

Namens het Orgelcomité Grote Kerk alvast hartelijk bedankt!

Pleuni Korteland: 06 – 44 24 70 00
Bram Aarnoudse: 06 – 21 39 23 14
Wim van Groningen: 06 – 55 17 83 48
Jeroen van Schaik: 06 – 29 95 00 89

Zoeken