Veilig Jeugdwerk

29 oktober 2021

DE INFORMATIE IN DIT NIEUWSBERICHT HEEFT EEN PERMANENTE PLAATS IN HET MENU DOOR DE WEEK –> VEILIG JEUGDWERK

 

Als Hervormde Gemeente van Papendrecht willen wij een plek zijn, waar iedereen zich welkom mag voelen, juist ook kinderen en jongeren. Voor hen zijn er verschillende activiteiten die door vrijwilligers en professionals vormgegeven worden. Omdat we voor kinderen en jongeren een veilige plek willen zijn, heeft de Algemene Kerkenraad op 6 oktober 2021 het Beleidsdocument Veilig Jeugdwerk vastgesteld om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen.

 

Het beleidsdocument kunt u vinden via deze link.

 

Kort samengevat is het volgende geregeld:

  1. De kerkenraad, professionals en alle vrijwilligers, die met kinderen of jongeren werken, zijn op de hoogte van het preventiebeleid om seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk te voorkomen.
  2. Voor alle vrijwilligers en professionals, die contact hebben met kinderen of jongeren wordt een VOG aangevraagd.
  3. We hanteren een aannamebeleid voor vrijwilligers.
  4. Alle vrijwilligers en medewerkers, die met kinderen of jongeren werken, zijn bekend met de gedragscode, onderschrijven en ondertekenen die voor akkoord.
  5. Er zijn vertrouwenspersonen benoemd, waar contact mee opgenomen kan worden bij seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, vermoeden hiervan of vragen hieromtrent.
  6. Bij (verdenking van) seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt het meldprotocol gevolgd, dat opgesteld is door de Protestantse Kerk Nederland.

 

De vertrouwenspersonen voor beide wijken zijn:
Henk van Wijngaarden henk.veiligjeugdwerk@hervormdpapendrecht.nl
Carin van Wijngaarden carin.veiligjeugdwerk@hervormdpapendrecht.nl

Zoeken