Gebruiksplan Sionskerk mbt diensten met bezoekers

07 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals
gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking
van deze richtlijnen.

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld
zodra hier aanleiding voor is.

 

Gebruiksplan Sionskerk mbt diensten met bezoekers (versie 1.3) (6 juni)

Zoeken