Lisette Verweij-Lagendijk

Mijn naam is Lisette Verweij-Lagendijk (1983). Sinds 2008 ben ik getrouwd met Jan Willem en we hebben 3 kinderen gekregen: zoon Loran (2012), dochter Ica (2015) en dochter Mirte (2019). We wonen in Alblasserdam.

Sinds 1 september 2014 ben ik kerkelijk werker in de Sionskerk. Daarmee is het verlangen om met mijn beroep in Gods Koninkrijk te werken in vervulling gegaan. Dat verlangen was er al langere tijd; na de mavo heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk gedaan en gewerkt met uitdagende doelgroepen. Tijdens de stages miste ik soms de ruimte en moed om wat dieper in te gaan op geloofs- en levensvragen en te getuigen van de Heere Jezus. Na deze opleiding wilde ik daarom graag
leren hoe ik het Evangelie in mijn werk kan delen met anderen. Daardoor kwam ik terecht op de CHE om daar HBO Theologie te studeren.

Daarna heb ik eerst een tijd gewerkt als jobcoach en re-integratieconsulent. Ik hielp mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe en op het werk.

Wat is mijn werk?

– Missionair werk: het coördineren van het missionaire werk
– Catechese: het geven van mentorcatechese en af en toe basiscatechese
– Jeugdwerk: het meedenken over de invulling van het jeugdwerk
– Pastoraat: het bezoeken van gemeenteleden

Wat is mijn verlangen?

Van harte hoop en bid ik dat de gemeente als geheel en gemeenteleden persoonlijk:

– hecht verbonden zijn aan Jezus Christus
– hecht verbonden zijn aan elkaar
– vol verlangen en gebed uitzien naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Papendrecht
– een uitnodigende gemeenschap mag zijn voor de mensen die Jezus Christus nog niet kennen

Hopelijk mag mijn inzet eraan bijdragen dat de gemeente op deze punten mag groeien!

Het leven met de Heere God is het mooiste wat er is en het beste wat je anderen kunt gunnen.
Bovendien, en daar begint het mee, gaat Gods hart uit naar ons mensen. Hij heeft ons gemaakt en verlangt ernaar dat we Zijn eigendom zijn, dat we ons leven aan Hem toewijden. Het mooist en diepst zie je dat aan het feit dat Hij zijn Zoon, Jezus, naar deze wereld stuurde. Doordat Jezus alles van Zichzelf gaf, zelfs Zijn leven, is de weg naar God weer toegankelijk voor ons. Jezus gaf zijn leven, zodat wij weer in het reine met God kunnen komen. Deze geweldige God is het waard om voor te leven en te werken!

Zoeken