Week van Gebed 17-24 januari 2021

15 januari 2021

‘Blijf in Mijn liefde’. Dat is dit jaar het thema van de internationale week van gebed voor de eenheid van christenen. Het thema is gebaseerd op het evangelie volgens Johannes 15 : 5 – 9.

 

In Christus verbonden, met jezelf en met elkaar, om vrucht te dragen. In deze corona-tijd wel een heel toepasselijk gegeven. Vanuit de liefde van Christus omzien naar elkaar: de naaste dichtbij en de verre naaste. We denken dan ook aan vervolgde broeders en zusters en aan hen die, waar dan ook ter wereld, zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie.

 

Deze week worden er in verschillende kerken en gemeenten gebedsbijeenkomsten gehouden.

 

Wat betreft onze gemeente zijn de volgende data van belang.

  • Zondag 17 januari 19.00 uur een interkerkelijke startviering in de Morgensterkerk. Tijdens deze viering hoopt ds. Weerd een korte overdenking te houden.
  • Maandag 18 januari 19.15 uur gebedsmoment door Missie West.
  • Dinsdag 19 januari 19.15 uur gebedsmoment door Thuisfrontcommissie Hans van Beek.
  • Woensdag 20 januari 18.45 uur gebedsmoment Leiding Benjamin.
  • Donderdag 21 januari 19.15 uur gebedsmoment catechesegroep ds. Weerd.
  • Vrijdag 22 januari 19.30 uur gezamenlijke slotviering met de deelnemende kerken.

 

Locaties: zondag Morgensterkerk; maandag t/m vrijdag Sionskerk.

 

Helaas worden alle bijeenkomsten gehouden zonder bezoekers, maar zijn wel te volgen via de online uitzending van de betreffende kerk. Zo mogen we ons toch met elkaar verbonden weten. Bidt u thuis mee?

Zoeken