Vragen voor de kinderen bij de morgendienst van 09-08-2020 Sionskerk

09 augustus 2020

Vragen voor de kinderen bij de morgendienst van 09-08-2020 Sionskerk

 

1. Uit welk Bijbelboek is de tekst genomen?
2. Noem een paar goede gaven van God?
3. Hoe noemt Jacobus hier God?
4. Wat betekent dit?
5. Welke 3 dingen noemt Jacobus over de Vader der lichten?
6. Welke volmaakte gift noemt Jacobus in vers 18?
7. Wat is de bron van de nieuwe geboorte?
8. Wat is het middel van de nieuwe geboorte?

Zoeken