Vragen bij de preek (zondag 30 augustus, doopdienst Grote Kerk)

28 augustus 2020

 

1. Wat is een gesloten wereldbeeld?
2. Hoe is het mogelijk dat de apostel Johannes in de hemel kan kijken?
3. Wat ziet hij daar als eerste?
4. Wie ziet hij ook en toch niet?
5. Hoe komt het dat Johannes voor de troon niet dood neervalt?
6. Welke kleur heeft de regenboog?
7. Wat betekent deze kleur?
8. Aan welke geschiedenis denk je bij de regenboog?
9. Hoe heet het verbond dat God toen sloot?
10. Welk verbond sloot God met Abraham?
11. Wie beloofde God in dit verbond?
12. Noem twee overeenkomsten tussen de regenboog en de doop.
13. God wil dat we in de Heere Jezus geloven. Hoe wordt het geloof in ons hart geboren?

Zoeken