Vragen bij de preek van zondagmorgen 8-nov

05 november 2020
Preek over 1 Petrus 2: 11 en 12:
1. Er is een grote tegenstelling tussen Kerk en wereld. Welke twee uitersten wijst de Bijbel af?
2. Hoe kan je de tekst van de preek samenvatten?
3. Wat zijn christenen op deze wereld?
4. Noem iemand uit het Oude Testament die vreemdeling op aarde was?
5. Hoe wordt je vreemdeling op aarde? Noem twee punten.
6. Hoe ziet Petrus de roeping van de gelovigen in de wereld?
7. Wat zijn vleselijke begeerten?
8. Wat is het gevaar van deze begeerten?
9. Welke opdracht geeft daarom Petrus?
10. Hoe kun  je je goede wandel onder de heidenen laten zien?
11. Waarom is dit zo belangrijk? Noem twee redenen.

Zoeken