Thema-avond Huwelijk, Gezin en Opvoeding

30 januari 2016

Op D.V. 4 februari 2016 organiseert de commissie Huwelijk, Gezin en Opvoeding een thema avond over “Hoe betrekken we jongeren bij de kerk?”.

Wat is er nodig in de kerk(elijke gemeente) om in deze tijd voor jongeren van meerwaarde te zijn? Jongeren hebben behoefte aan ouders/ouderen die geloven en dat geloof ook uitdragen, waarbij ze leren hoe het is om te leven in afhankelijkheid van God. Ouderen in de kerk zijn hard nodig om jongeren in te wijden in hoe het is om met God te leven.

U bent van harte welkom in ‘de Ark’, als op D.V. 4 februari 19.00 uur onder leiding van Johan Timmer gelegenheid is om hierover te spreken met elkaar.

Zoeken