Terugblik 24 uurs marathon

08 februari 2019

Inmiddels hebben we de 24-uurs-marathon achter de rug. We kijken dankbaar terug op geweldige dagen waar we samen als gemeente bijeen waren. Met name was het zeer goed om de actie af te sluiten rondom woord, gebed en zang. Met elkaar hebben we God mogen danken voor alles.

 

Wij willen u ook bedanken voor uw inzet, betrokkenheid en financiële bijdrage. Zoals afgekondigd hebben de marathon en alle gehouden acties, na de eerste telling, het mooie bedrag van ongeveer €15.500 euro opgebracht. Als werkgroep zijn we nog bezig om acties af te ronden, te evalueren en het maken van een verslag. Wij hopen u komende zondag een boekje aan te reiken met deze informatie inclusief informatie over de talenten waar nog voor ingeschreven kan worden.

 

Alvast hartelijk dank namens de werkgroep ‘Beeld en Geluid’
Martin Balfoort; Marjan Bongers, Gerrita Jouwsma, Andrea van Dalen, Johan Borsje, Evelyne Verhoeven

Zoeken