Stichting Present zoekt Flexers

09 januari 2020

Wil je ook een paar uurtjes van je tijd inzetten?

 

Wie zijn of haar hand niet omdraait voor een praktische klus en hiermee mensen wil helpen die dat zelf niet kunnen, kan goed terecht bij Stichting Present.

 

Stichting Present Dordrecht-Papendrecht heeft een groep vrijwilligers die zich op regelmatige basis inzet om kleine klusjes op te pakken, klusjes waar je met twee personen een uurtje mee bezig bent. Het gaat dan bijvoorbeeld om schilderijen ophangen, kleine reparaties, technische klusjes etc.

 

Ons klusgebied is Dordrecht en Papendrecht.

 

De aangeboden klussen zijn vooraf gecheckt door de coördinatoren om te bekijken of de vraag binnen de ‘Present criteria’ (geen netwerk, geen financiele middelen en geen goede gezondheid) past. Dus de hulp komt daar waar het echt nodig is!

 

Belangstelling? Bel Tineke 0613 86 08 06 of Ellen 0615 33 30 42 of mail info@presentdordrecht-papendrecht.nl

 

 

Vanuit onze gemeente is al diverse keren samengewerkt met Stichting Present in de afgelopen jaren. Zij helpen ons als gemeente om in contact te komen met mensen in Papendrecht die hulp nodig hebben. Een prachtige manier om vanuit hartelijke bewogenheid iets voor een medemens in nood te kunnen betekenen in ons dorp. Van harte aanbevolen! Aanmelden kan eventueel ook via mij: 06-44152397 /  lisette.verweij@hervormdpapendrecht.nl.

Zoeken