Sionskerk – Pastorale of praktische zorg rond de Corona-crisis

17 maart 2020

Vanwege de Corona-crisis wordt het reguliere pastoraat beperkt. Wij beseffen dat dit voor alle betrokkenen een nare situatie is. En dat terwijl sommige gemeenteleden juist nu behoefte kunnen hebben aan pastorale zorg of als gevolg van deze crisis te maken krijgen met andere praktische zorgbehoefte.

 

Wijkouderling
Heeft u behoefte aan pastorale zorg?
Neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

 

Meldpunt pastoraat

Weet u niet wie uw wijkouderling is?
Of heeft u behoefte aan praktische hulp?
Stuur dan uw vraag per e-mail aan het speciaal hiervoor opgezette meldpunt
pastoraat.sionskerk@hervormdpapendrecht.nl

 

Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.
Wij nemen dan met u contact op en bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

Omzien naar elkaar
Heel mooi als gemeenteleden in hun eigen omgeving elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
Kent u anderen die nu door deze omstandigheden bijzondere pastorale aandacht nodig hebben of
tegen een praktische zorgbehoefte aanlopen? Dan kunt u dat ook via het meldpunt doorgeven.

 

Er is bijna niemand die niet op één of andere manier met de gevolgen van deze crisis en de genomen
maatregelen te maken heeft.
Laten wij ook hierin omzien naar elkaar als broeders en zusters in Gods huisgezin.

Zoeken