Psychopastoraal team wijk Oost

04 mei 2020

Enkele belijdende leden van de gemeente zijn door de kerkenraad benoemd als
psychopastorale begeleider (PPB’er) in onze gemeente. Het gaat om de volgende personen:

 

Arinda Nugteren
Laurencia Büscher
Jannine van Dalen
Wim Bom (coördinator)

 

De PPB’ers zijn extra toegerust om hulp te bieden in moeilijke situaties waar u of jij zelf niet
direct uit komt. Het kan gaan om problemen op psychisch gebied, vragen op het gebied van
relaties of levensvragen. De hulp kan variëren van een luisterend oor tot meerdere helpende
gesprekken. Uitgangspunt is het geloof dat de Heere God, door zijn Heilige Geest, troostend,
helend en vernieuwend wil werken in de gemeente en in de levens van mensen.

 

Voor wie is het bedoeld?
De PPB’ers kunnen ingezet worden ter ondersteuning van gemeenteleden omdat zij:
• problematisch eenzaam zijn
• depressieve gevoelens hebben
• omgaan met rouw
• moeite ervaren bij het loslaten van kinderen
• het ouder worden moeilijk kunnen accepteren
• psychische problemen of trauma’s hebben
• huwelijks- of relatieproblemen hebben
• problemen ondervinden na echtscheiding
• met incest of mishandeling te maken hebben/hadden
• weinig zelfvertrouwen hebben
• te maken hebben met langdurige ziekte, burn-out

 

Vertrouwelijkheid
Iedere PPB-er heeft bij zijn/haar aanstelling een belofte van geheimhouding afgelegd. Dat
betekent, dat wat u/jij in vertrouwen vertelt, niet wordt doorverteld. Wel kan de PPB-er uw
toestemming vragen om uw problematiek te bespreken met de predikant of wijkouderling.

 

Procedure en contactgegevens
Als u/jij contact opneemt, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. De
bedoeling is helder te krijgen aan wat voor hulp u of jij behoefte hebt en om te bepalen of
het psychopastorale team van betekenis kan zijn. Eventueel kan worden doorverwezen naar
de reguliere hulpverlening (maatschappelijk werk, psycholoog, psychiater).

 

U/jij kunt via uw wijkouderling of wijkpredikant contact opnemen.

 

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het PPT,
Wim Bom, telefoon: 0653575717; e-mail: pastoraat.grotekerk@hervormdpapendrecht.nl.

Zoeken