Passiestonden

15 maart 2021

In de Stille week voor Pasen zullen er van D.V. maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april vanuit de Sionskerk online Passiestonden gehouden worden als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Iedere avond zal er van 19.30 uur tot 20.00 uur een moment van bezinning zijn rondom het thema “Ontmoetingen op de Via Dolorosa” naar aanleiding van Schriftgedeelten uit het Lucas evangelie. Tijdens de overdenkingen zullen we stilstaan bij personen die onze Heiland ontmoette op de weg van Zijn veroordeling tot aan het kruis op Golgotha.

 

De avonden zullen bestaan uit muzikale momenten, stilte momenten en een korte overdenking. Op de woensdagavond zal het programma speciaal afgestemd zijn op de kinderen (van de Benjamin). Een mooi moment voor jonge gezinnen om samen met uw kinderen toe te leven naar het Paasfeest!

 

Namens de commissie van harte uitgenodigd om deze momenten van bezinning mee te maken via deze website.

Zoeken