Passiestonden

02 april 2017

In de stille week voor Pasen zal, net als voorgaande jaren, een serie van vier Passiestonden worden gehouden. Van D.V. maandag 10 april tot en met donderdag 13 april 2017 is er in de Sionskerk iedere avond om 19:30 een bijeenkomst om stil te staan bij het lijden van onze Heere Jezus Christus, als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

 

Het thema dit jaar is: “Psalm Pasen”. We zullen daarbij stilstaan door gedeelten te lezen uit de Psalmen. Er zal gezongen worden en uit de Bijbel worden gelezen. In de stille momenten overdenken we de lijdensweg van de Heere Jezus, in het bijzonder aan het eind van Zijn leven.

 

Elke avond is er een meditatie, onder andere door onze predikant, over het lijden en sterven van de Heere Jezus, in onze plaats. Jongeren van de gemeente doen mee met gedichten en lezingen. Verder zijn er stiltemomenten en is er gebed. De muzikale begeleiding ligt in handen van organisten en solisten uit onze beide wijkgemeenten.

 

De Passiestonden hebben een ingetogen en sober karakter, dat betekent dat wij u vragen om in stilte de kerk binnen te komen en zonder te praten een plekje te zoeken. Zonder verdere aankondiging volgen we dan de liturgie. Daarna verlaat iedereen weer in stilte het gebouw. Mogen we u en jullie ontmoeten onderweg naar Pasen, het belangrijkste feest van de Christelijke kerk?

 

Deze Passiestonden kunnen ook voor u mooie, inhoudsvolle momenten zijn ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Deze avonden zijn ter bezinning voor onze hele gemeente en gasten zijn natuurlijk ook van harte welkom! De kerkdeuren gaan om 19.15 uur open. We nodigen u dan ook van harte uit om van 19.30 tot 20.00 uur de Passiestonden in de Sionskerk bij te wonen!

Zoeken