Omzien naar elkaar

16 januari 2021

De vrijwillige hulpdienst ‘Omzien naar elkaar’ wil aan mensen die in bepaalde omstandigheden extra hulp nodig hebben, deze hulp bieden. Het gaat bij deze hulp niet om taakovername van professionele zorg, zoals wijkverpleging en langdurige zorg.

 

Kijk hoe u gebruik kunt maken van deze hulp en hoe u vrijwilliger kunt worden onder het menu PRAKTISCH –> OMZIEN NAAR ELKAAR.

Zoeken