Noodhulpcollecte dv 3 mei

23 april 2020

Noodhulpcollecte dv 3 mei

 

De bevolking in de provincie Turkana (Kenia) is getroffen door een ‘invasie’ van sprinkhanen.

Veel begroeiing en voedselgewassen zijn vernietigd. In deze periode van de coronacrisis

zijn hierdoor de bewoners nog kwetsbaarder voor honger, in een regio die al aan droogte lijdt.

De Hervormde Kerk van Oost Afrika (RCEA) wil, in samenwerking met de GZB,

met het noodhulpproject de gevolgen van deze ramp aanpakken.

De kerk heeft het verlangen om in afhankelijkheid van de Heere God zoveel mogelijk

getroffenen te helpen. Helpt u mee met uw giften en gebed?

 

Omdat we nu op een alternatieve wijze collecteren willen we u ook

de gelegenheid geven een gift apart te doneren met de noodhulp als bestemming.

Dit kan op hetzelfde rekeningnummer NL 66 RABO 0373 7031 04

maar dan onder vermelding van NOODHULP KENIA.

 

U kunt uw gift overmaken t/m 9 mei.

Zoeken