Nieuw beleidsplan Wijk Oost

18 september 2021

Geachte broeders en zusters,

In het afgelopen jaar heeft de wijkkerkenraad gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren, zoals dit in de Kerkorde gevraagd wordt. In dat beleidsplan worden een aantal zaken verwoord die voor onze wijk al langere tijd behoren tot het beleid van onze wijkgemeente. Er staat ook een hoofdstuk in waarin nieuwe punten geformuleerd zijn die onze aandacht vragen voor de komende tijd. U wordt bij deze uitgenodigd om te reageren op dit beleidsplan. U kunt uw reactie vóór 1 oktober sturen aan de wijkscriba, br. De Vries (scribaoost@hervormdpapendrecht.nl). Uw reacties worden besproken in een volgende kerkenraadsvergadering.

Download beleidsplan (PDF, nieuw venster)

Met vriendelijke groet,
M.J. de Vries, scriba

Zoeken