Monumentendag Papendrecht

01 augustus 2015

Papendrecht – De Kerkbuurt in Papendrecht behoort tot één van de oudste delen van het lintdorp Papendrecht.Tijdens de Grote Ontginningen (10e tot 13e eeuw) werden haaks op de rivier de Merwede sloten gegraven om het veengebied te ontwateren. In het midden van de ontginningsbasis plaatste men een kerk. In eerste instantie was dit een eenvoudige houten kapel maar naarmate het gebied welvarender werd kwamen er grotere (stenen) kerkgebouwen.
In 1105 komt de naam Papendrecht voor het eerst voor in een document van de bisschop van Utrecht. Hierin wordt de pastoor Hugo de Papendrecht genoemd als getuige. In 1251 is er in een erfpachtakte voor het eerst echt sprake van Papendrecht als plaatsnaam en in een akte uit 1283 als Heerlijkheid Papendrecht.

Onder de huidige Hervormde Kerk ligt dus meer dan duizend jaar geschiedenis. Als we zo’n zeven meter diep in het dijklichaam zouden kunnen kijken zien we de resten vanaf de eerste kapel tot aan de moderne tijd. Hier liggen de dorpelingen begraven die door de eeuwen heen stierven. Hier liggen de resten van talloze kerken die in de loop der eeuwen verwoest, verbrand en herbouwd zijn. Het is daarmee een zeer bijzondere en unieke plek in het dorp. Hier raak je het dichtst bij de ziel van Papendrecht.
De hervormde gemeente wil de rijkdom delen dat Gods Woord al honderden jaren gepredikt mag worden aan de Kerkbuurt in Papendrecht. Daarom is de kerk open ter bezichtiging.

Beeldmateriaal
De Grote Kerk is herbouwd in 1891 en heeft een klok van het jaar 1375 die op de monumentenlijst staat. Wat krijgt u te zien? Beeldmateriaal van (recent herontdekte) schilderijen, tekeningen en oude plattegronden van Papendrecht, PowerPoint presentaties van de kerk en omgeving door de eeuwen heen, bijzonder materiaal uit het eigen kerkarchief, de statenbijbel van het jaar 1757, bezoek aan het orgel, gratis koffie/thee en fris.

Nationale Orgeldag
Zaterdag 12 september is het niet alleen monumentendag, maar ook Orgeldag. De Hervormde Kerk (Kerkbuurt 80) is tussen 10.00 en 16.00 uur open. Een kerkorganist bespeelt het orgel. Ook mogen bezoekers het Steinmeyerorgel uit 1923 zelf bespelen.

 

Bron: papendrechtsnieuwsblad.nl

Zoeken