Kerkdiensten rondom de Pinksterdagen

08 juni 2019

In beide kerken zijn op eerste en tweede pinksterdag kerkdiensten. In deze erediensten denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest aan de discipelen op de eerste pinksterdag. Dit staat beschreven in de Bijbel in Handeling 2: 1-4: .”.. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken”.

De liturgie voor de Grote Kerk kunt u hier downloaden.

Zoeken