Kerkbalans en Solidariteitskas

09 september 2017

Allereerst willen wij (het College van Kerkrentmeesters) u, jou en jullie, broeders en zusters van onze gemeente een compliment maken voor de overboekingen die inmiddels al gedaan zijn voor zowel de Kerkbalans als de Solidariteitskas.

 

Het is heel fijn om te mogen zien dat iedereen zo betrokken is in het geven en daar willen wij u hartelijk voor bedanken. Voor zover u er (nog) niet aan toe gekomen bent willen wij u hierbij een geheugensteuntje geven zodat u herinnerd wordt aan de beide doelen, Kerkbalans en Solidariteitskas.

 

De Solidariteitskas is er, gedeeltelijk, om christenen in Nederland te ondersteunen waarvan hun gemeente het financieel moeilijk heeft. De Kerkbalans is voor het grootste deel nodig voor onze predikanten en kerkelijk werkers van onze beide wijkgemeenten en daarnaast voor de kerkgebouwen, pastorieën en verdere onroerende zaken. Gezamenlijk als gemeente kunnen we niet zonder uw individuele steun. Wilt u denken aan uw betaling voor beide doelen?

 

Met Hartelijke Groeten,
Ad Bouter namens het College van Kerkrentmeesters.

Zoeken