Kennismaking familie Schroten

10 juni 2017

In de morgendienst van D.V. zondag 11 juni 2017 hoopt Ds. Schroten – de beroepen predikant – voor te gaan. Aansluitend is er een kennismaking in de bovenzaal van de Ark. De dominee en zijn vrouw zullen zich kort aan u voorstellen. Daarna gaan ze de tafels rond om met u kennis te maken, van gedachten te wisselen over de dienst en wat er verder ter tafel komt.

 

De uiterste beslissingsdatum waarop Ds. Schroten op zijn roeping zal antwoorden, is vastgesteld op D.V. 17 juni 2017. Wilt u Ds. Schroten en zijn gezin in deze komende week gedenken in uw voorbede en als u hen een bericht wilt sturen dan kan dit per post aan: Familie Schroten, Koningin Emmalaan 113, 4141EB, Leerdam. Of per mail: a.schroten@hetnet.nl.

 

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad en beroepingscommissie, Peter, de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter

 

Meer informatie over beroepingswerk

Zoeken