Grote Kerk – Maatregelen rond coronavirus

13 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad van wijk Oost, het volgende besloten:

 

Met directe ingang worden er alleen kerkdiensten ZONDER gemeenteleden gehouden.

De gemeente blijft dus thuis en kan via internet of de kerkradio de diensten volgen, er zijn dus gewoon uitzendingen via kerkradio en Uitzendinggemist vanuit de kerk.

 

De gastpredikant gaat hierin voor, weliswaar zonder gemeenteleden,  maar tijdens deze diensten zal de kerkenraad aanwezig zijn. Dit betekent ook dat het Heilig Avondmaal van 22 maart niet zal worden bediend.

 

Manieren van meekijken & meeluisteren

Het kan zijn dat door de vele extra luisteraars de websites te zwaar worden belast. Daarom meerdere mogelijkheden:

 

  • Via onze eigen website (met beeld): DEZE LINK
  • Via onze eigen website (alleen geluid): DEZE LINK
  • Via Kerkdienstgemist.nl (keuze uit geluid & beeld): DEZE LINK
  • Via Kerkomroep.nl (alleen geluid): DEZE LINK

 

Pastoraat en bezoekwerk

Pastoraat aan ouderen/kwetsbaren wordt beperkt – alleen in echt noodgevallen komt de pastoraal
werker of wijkouderling langs. Telefonisch is er veel mogelijk – een gesprek aan de telefoon kan ook.

 

Clubs, kringen, catechese

Het doorgaan van de clubs, kringen en catechese zal nog nader worden bezien.

 

Deze maatregelen gelden in ieder geval gedurende de maand maart

 

Tot slot

We beseffen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn. Maar gezien de ernst van de situatie en de mogelijke gevolgen mogen we ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid. In dit alles beseffen we dat het de Heere is die regeert en dat we ons vertrouwen op Hem alleen zullen stellen.

Zoeken