Dankdag

31 oktober 2016

A.s. woensdag 2 november 2016 is het dankdag voor gewas en arbeid. Het thema van dankdag is Dankend bij Eén,  over Psalm 65.

In Psalm 65 lezen we hoe David in krachtige woorden en beelden een prachtig loflied op Gods goedheid neerzet. David beseft dat het enkel en alleen door Gods genade is dat een mens zoveel goede gaven mag ontvangen. ‘U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren: ja, zó geeft U het’ (vers 10).

Voor de middagdienst is er een liturgie. Deze liturgie kunt u hier downloaden.

Zoeken