Bevestigingsdienst Grote Kerk

17 februari 2018

D.V. zondag 18 februari 2018 worden in de morgendienst in de Grote Kerk een aantal broeders (her)bevestigd in hun ambt als ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken.

De liturgie voor deze dienst kunt u hier downloaden.

Zoeken